Skip to content

Hermetische zone

Deze methode mag enkel en alleen toegepast worden door erkende, gecertificeerde firma’s.

Deze verwijderingstechniek dient toegepast te worden om de veiligheid van mens en omgeving te garanderen, eventuele contaminatie wordt hierdoor uitgesloten.

CREDIM: Hermetische zone

Asbestverwijdering d.m.v. hermetische zone

Er wordt beroep gedaan op bovenstaande verwijderingstechniek bij de verwijdering van losgebonden asbesthoudend materiaal waarbij de structuur gedurende de sanering aangetast kan worden (bijvoorbeeld door te breken). 

De ruimte waarin het asbesthoudend materiaal aanwezig is, wordt volledig hermetisch afgesloten. Deze luchtdichte zone zorgt ervoor dat de sanering op een veilige wijze kan plaatsvinden. 

 

CREDIM: Hermetische zone

Gebruik van een hermetische zone

  • Bij de sanering van niet-hechtgebonden (losgebonden) asbesthoudende materialen, lees: gipsisolatie rond thermische leidingen, spuitasbest, asbesthoudend pleisterwerk,….
  • Bij de sanering van asbesthoudend plaatmateriaal, cement, vloerbedekking,… voorzien van een bevestigingssysteem (lijm, schroeven, nagels,…) 

Geïnteresseerd in één van onze diensten?

Laat het ons weten en neem contact op.