Skip to content

Algemene informatie asbest

De hoofdgedachtegang dat we de dag van vandaag nastreven in onze bedrijfsvoering is het creëren van een asbestveilige/vrije samenleving. Gedurende de 20ste eeuw werden asbestvezels op grote schaal in talrijke producten verwerkt, dit wegens de technische en fysische eigenschappen.


Door jarenlange evolutie en productie bestaan er momenteel maar liefst 3500 diverse toepassingen waarin asbestvezels zijn terug te vinden. Door veroudering en verwering van de bestaande asbesthoudende materialen is de kans op vezelvrijgave met aanzienlijke contaminatie als gevolg reëel. Dit maakt dat het noodzakelijk is de aanwezige asbest in onze milieuketen te saneren zodanig we eventuele toekomstige asbestincidenten kunnen vermijden. Deze sanering dient serieus genomen te worden aangezien de vrijstelling aan asbest kan leiden tot ernstige, irreversibele ziekteverschijnselen.

Categorieën asbest

  1. Hechtgebonden asbesthoudende materialen
    • In hechtgebonden asbesthoudende toepassingen zijn de asbestvezels gebonden met een bindmiddel, bijvoorbeeld cement, bitumen, kunststof of lijm. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de asbesthoudende golfplaten. Hierbij zijn de asbestvezels gebonden in cement.
  2. Niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen
    • Niet-hechtgebonden asbesthoudende toepassingen bestaan uit weinig bindmiddel of een zwak bindmiddel zoals gips. Dergelijke toepassing is zeer gevoelig voor beschadigingen & de asbestvezels kunnen makkelijk vrijkomen. De hoge concentratie asbestvezels maakt dit een zeer gevaarlijke toepassing.
  3. (Semi-hechtgebonden asbesthoudende materialen)
    • In oorsprong asbesthoudende toepassing, door verwering & veroudering is de kans op vezelvrijgave reëel.

Geïnteresseerd in één van onze diensten?

Laat het ons weten en neem contact op.