Skip to content

Eenvoudige handeling

Eenvoudige handeling?

Deze verwijderingstechniek mag enkel en alleen toegepast worden wanneer de kans op eventuele vezelvrijgave minimaal is.

CREDIM: Eenvoudige handeling

Asbestsanering d.m.v. eenvoudige handeling

Deze methode hanteren we bij de verwijdering van de welgekende asbesthoudende golfplaten & overige hechtgebonden materialen. Het risico op het vrijkomen van asbesthoudende vezels is hierbij zeer beperkt. Meer concreet, gedurende de verwijdering mag het het asbestgehalte in de lucht niet hoger zijn dan 0,01 vezel per cm³ . 

CREDIM: eenvoudige handeling

Gebruik eenvoudige handeling

Volgende materialen kunnen verwijderd worden onder eenvoudige handeling: 

Asbestcement, asbesthoudende tegels en vloerbekledingen, asbesthoudende bitumen en roofingproducten, asbesthoudende pakkingen en dichtingen waarvan het bindmiddel bestaat uit cement, bitumen, kunststof of lijm. 

Geïnteresseerd in één van onze diensten?

Laat het ons weten en neem contact op.